Vad är Emilda?
_________________________________

Emilda är ett finlandssvenskt skolbibliotekssystem för grundskolor och gymnasier. I princip alltså ett datorprogram. Vi ersätter inte skolbibliotekarien, utan bistår med verktyg för att göra skolans bibliotek till ett nyttigt och roligt pedagogiskt rum.

Vi har full förståelse för knappa timresurser och olika praktiska system som finns i olika skolor. Eftersom en lärare oftast inte har skolning för katalogisering eller klassificering har vi automatiserat allting så långt som möjligt. Informationen finns ändå i Emilda, ifall den behövs.

Designen är enkel och tilltalande, och tekniken vi använder kräver inga dyra installationer på skolans datorer. Istället får våra kunder personlig och förstaklassig service, och vi utvecklar biblioteket tillsammans. Vill du veta mera?